Training Gevaarlijke Stoffen niveau 1

Kennis van het ADR en GHS vormen de grondslag voor ieder bedrijf wat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze bewustwordingstraining geeft een solide basis voor de strikte voorschriften van het ADR evenals de symboolherkenning uit het GHS. Bewust en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen en knowhow van de praktijk en theorie juist toepassen vormen het fundament van deze trainin…