Wie zijn wij?

InterCheM is een internationaal, servicegericht chemisch productiebedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en recyclen van oplosmiddelen, lakken en coatings. Door de combinatie van afval inzamelactiviteiten, (afval)verwerkingstechnieken, chemische product kennis en onze uitgebreide productie faciliteiten creëren wij zelfstandig op klantniveau een circulaire economie. Middels ons wereldwijd netwerk leveren wij unieke, duurzame, chemische producten gemaakt van uit afval terug gewonnen grondstoffen. Wij garanderen kostenbesparing door het verminderen van uw ingezamelde afval en het waarborgen van de geleverde productkwaliteit.

Certificeringen & Veiligheid

Wij zijn gecertificeerd volgens de normen NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en 14001 (milieumanagementsysteem). Ook zijn we lid van de Vereniging Afvalbedrijven. Verder beschikken we over actuele omgevings- en inzamelvergunningen en zijn we geregistreerd als vervoerder, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar van afvalstoffen.

© 2024 Inter-Che-M B.V.