Grondstof moet af van het label afval

3 maart 2022

Veel grondstoffen gewonnen uit afval, krijgen nog steeds onterecht het stempel ‘afval’ mee. Dit maakt niet alleen de recycling en gebruik van de grondstoffen lastig, maar ook het in Nederland opstarten van bedrijven die de grondstof terugwinnen. D66 Tweede Kamerlid Kiki Hagen stelde er recent weer Kamervragen over.

Dat de afvalwet- en regelgeving het winnen van grondstoffen uit afval in de weg staat is niet nieuw. Verschillende bedrijven liepen hier in de afgelopen jaren tegenaan. Een enkeling laat zich horen in de media. Zoals de Nederlandse N+P Group. Het bedrijf haalt zo veel mogelijk herbruikbare stoffen uit afval. Wat overblijft gaat de verbrandingsovens in. Het bedrijf groeide de afgelopen maanden flink. Zo nam het vorig jaar al de sorteerfabriek voor PMD’s over van PreZero en recent kreeg het bedrijf het Engelse Crayford MRF in handen. Maar N+P is ook vooral bekend als producent van alternatieve brandstoffen. Een fabriek hiervoor staat in Groningen. Wat daar geproduceerd wordt mag in Nederland alleen niet gebruikt worden, zo vertelt N+P Group oprichter Karel Jenissen aan krant De Limburger. In Nederland is dit product voor de wet afval. In het buitenland niet.

Carbon Black

Een ander recent voorbeeld van grondstoffen die het stempel afval krijgen is de stof Carbon Black. Dit wordt door het bedrijf Black Bear Carbon teruggewonnen uit end-of-life autobanden. Het bedrijf loopt vast op de Nederlandse wetgeving dat van Carbon Black afval maakt en geen grondstof. Daarmee wordt de nieuwe productiefaciliteit van Black Bear Carbon gezien als afvalverwerkingsfabriek. Dit staat het verlenen van vergunningen in de weg. Met deze kwestie kwam het bedrijf in verschillende media aan het woord. D66 Tweede Kamerlid Kiki Hagen stuurde daarop enkele kamervragen naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen. De eerste vraag: ‘Bent u bekend met het artikel ‘Toekomst recycler Black Bear onzeker door definitiekwestie?’

Adviesrapport Taskforce Herijking Afvalstoffen

Het dossier over de afvalwet- en regelgeving dat het winnen van grondstoffen in de weg staat is zoals gezegd niet nieuw. In 2018 kwam de Taskforce Herijking Afvalstoffen bij elkaar voor het opstellen van een adviesrapport. Dit werd gedaan in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van waterschappen. Het rapport volgde in 2019. Hagen vraagt nu in hoeverre al iets is gedaan met de oplossingen zoals beschreven in het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen. Ook vraagt ze naar nieuwe wet- en regelgeving de regelt dat afval dat reeds verwerkt is als grondstof niet alsnog een zogenaamde ‘red flag’ krijgt.

Nederland heeft de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, maar de transitie naar een circulaire economie liep ten tijde van het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen al tien jaar achter. De roep om een doorbraak die toen werd gedaan is, als we de Kamervragen van Hagen lezen, nog niet beantwoord.

Bron: https://www.recyclingmagazine.nl/ – februari 22, 2022

© 2024 Inter-Che-M B.V.