Van afval naar nieuw product

19 april 2019

Woensdag 17 april vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe afvalbrengstation in Papendrecht. Tijdens de opening was er voor de bewoners en genodigden een informatie markt georganiseerd waar men meer te weten kon komen over wat er met hun afval gebeurt wanneer het is ingeleverd. Wij waren hier met InterCheM en Inter-GreeN uiteraard ook bij aanwezig.

Nieuwe inrichting
Het nieuwe afvalbrengstation is modern, goed bereikbaar en toegankelijk. Het terrein waarop het afvalbrengstation is gebouwd, is helemaal opnieuw ingericht. De route op het terrein is aangepast en is erop gericht dat men afval snel en makkelijk kwijt kan. De verschillende afvalsoorten worden duidelijk aangegeven. De elektriciteit op het afvalbrengstation wordt voor ongeveer de helft duurzaam opgewekt door middel van zonnepanelen op de overkapping.

Van afval naar nieuw product
Op het nieuwe afvalbrengstation kunnen ruim 25 verschillende soorten grof huishoudelijk afval worden ingeleverd. Het afval dat wordt ingeleverd op het afvalbrengstation wordt gerecycled. De verschillende materialen worden uit elkaar gehaald en dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo worden oude plastic tuinstoelen bijvoorbeeld weer gebruikt in nieuwe kunststof kozijnen. Autobanden worden gerecycled als ondergrond in speeltuinen en…. van de restjes verf wordt nieuwe latex gemaakt. Voor deze laatste zijn wij verantwoordelijk!

We werken met InterCheM en Inter-GreeN nauw samen met de diverse afvalbrengstations van HVC, waaronder ook het nieuwe station in Papendrecht, om het klein chemisch afval op te halen en te recyclen. De verfresten die worden ingeleverd komen bij ons terecht zodat wij er weer nieuwe verf van kunnen maken die we vervolgens weer verkopen.

© 2024 Inter-Che-M B.V.