SDS - InterCheM Beuningen


SDS

De veiligheidsinformatiebladen geven de risico’s weer van gevaarlijke stoffen. Omdat we staan voor ieders veiligheid is het van belang dat u zich bewust bent van deze risico’s. In het SDS van een product leest u dan ook alle benodigde informatie om veilig met een product om te kunnen gaan. U vindt er bijvoorbeeld registratienummers, GHS-labeling, ADR-gegevens en alle overige relevante informatie. Het veiligheidsinformatieblad wordt digitaal verstrekt bij een eerste afname, daarnaast zijn de informatiebladen te allen tijde opvraagbaar.