Acceptatierichtlijnen - InterCheM Beuningen


Acceptatierichtlijnen 

Met betrekking tot chemisch afval hanteren we acceptatierichtlijnen. Hierin leest u welk beleid we hanteren met betrekking tot gevaarlijke stoffen en het inzamelen daarvan. Zo moet u duidelijk aan ons kunnen aangeven wat de aard is van het afval en waar het vandaan komt. In onze acceptatierichtlijnen vindt u ook informatie over de wijze van verpakken die verplicht is voor transport. Want daarin speelt u ook een belangrijke rol en draagt u uw eigen verantwoordelijkheden.
Wij adviseren u hier graag over.