Loondestillatie - InterCheM Beuningen


Loondestillatie 

Uw verontreinigde oplosmiddelen weer schoon terugkrijgen? Loondestillatie verlaagt niet alleen uw afvalstroom, maar ook uw productiekosten. Want u betaalt voor een destillaat minder dan voor een virgin grondstof. Mede daarom zijn wij voorstander van een eco-verantwoorde aanpak waarbij het hergebruiken van grondstoffen steeds belangrijker wordt. U ook? Dan worden wij graag uw partner in loondestillatie op het gebied van afvalinzameling en –verwerking. Contact ons voor een kennismakingsgesprek.