Product van de Maand: Loondestillatie

1 april 2019

In het kader van recycle, reuse en reduce zijn wij voorstander van een verantwoorde aanpak, waarbij het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen steeds belangrijker wordt. Loondestillatie is het principe van innemen van de verontreinigde oplosmiddelen, het destilleren hiervan en het terug leveren van het schone destillaat. Hiermee verlaagt u niet alleen uw afvalstroom maar ook uw productiekosten. De prijs voor een destillaat ligt over het algemeen lager dan van een virgin grondstof. Bovendien heeft het proces een positieve invloed op uw afvalstoffen balans.

Destillatie vindt plaats middels steeds verder geprofessionaliseerde processen. Retourlevering kan naar wens eventueel worden aangevuld zowel naar kwantiteit als naar kwaliteit op basis van de samen met de klant te bepalen specificaties.

Informeer naar de mogelijkheden via: verkoop@interchem.nl of 024-678 02 20

© 2024 Inter-Che-M B.V.