Onderhoudsvereniging start Chroom-6 campagne

3 maart 2021

De VOMI, de vereniging van onderhoudsbedrijven in de procesindustrie, is een bewustwordingscampagne begonnen over het gifitige verfingrediënt Chroom-6 en over de risico’s, verantwoordelijkheden en maatregelen die er mee samenhangen. Eén van de onderdelen van de campagne is het uitbrengen van een ‘infographic’.

De infographic, die te downloaden is van de website van de VOMI, legt in een aantal symbolen en met nog best veel woorden ongeveer alles uit wat rond Chroom-6 bekend is. De stof wordt veel in metaalverven toegepast vanwege zijn uitstekende corrosiewerende eigenschappen. Het is bekend dat het bij huidcontact en inademen ernstige gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid. Het gevaar doet zich vooral voor bij het slijpen, schuren of doorboren van een object dat met de verf behandeld is. De chroom-6 houdende verf is op vrijwel alle geschilderde metalen objecten die tegen een stootje moeten kunnen aangebracht: bruggen, vliegtuigen, treinen, straatmeubilair, etcetera.

De VOMI, vertegenwoordigt bijvoorbeeld de industriële reinigingsbedrijven, de steigerbouw, de metaalconservering, isolatie, piping & mechanical (leidingwerken), installateurs van elektrische instrumentatie en bedrijven in hijs- en transportwerkzaamheden. Met de infographic, kennissessies en rondetafelgesprekken, wil de VOMI aan bewustwordingm over de giftige stof werken bij opdrachtgevers en opdrachtnemer en hun personeel. Iedereen speelt immers een rol bij het constateren van de aanwezigheid van Chroom-6 en het nemen van maatregelen.

Bron: www.schildersvak.nl – maart 01, 2021

© 2024 Inter-Che-M B.V.