Beleid - InterCheM Beuningen


Beleid

Veiligheid, gezondheid en welzijn. Zowel die van u als die van onze vakkundige, professionele en ervaren medewerkers. Dat staat in onze beleidsvoering altijd voorop. Evenals het waarborgen van een veilige en milieuhygiënische woon-, werk- en leefomgeving. We doen er dan ook alles aan om milieubelasting te beheersen en verminderen, schade aan de (volks)gezondheid te voorkomen en restrisico’s rondom veiligheid te beperken. Anders gezegd, we richten ons continu op het verbeteren van milieuprestaties en het vergroten van de veiligheid. Wij staan dan ook voor ‘Helder en veilig in chemie’. Bijvoorbeeld door onze medewerkers bewust te maken én houden van het feit dat het voorkomen van schade aan de gezondheid, werk- of leefomgeving altijd moet worden nagestreefd. Dankzij open communicatie en een proactieve houding is ons beleid niet alleen binnen de organisatie bekend, maar ook bij onze stakeholders.

Bekijk onze vergunningen op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheid en welzijn