InterCheM - InterCheM Beuningen


Chemieproducent, afvalinzamelings- en afvalverwerkingsbedrijf InterCheM

InterCheM is een afvalinzamelings-, afvalverwerkings- en chemieproductiebedrijf dat oplossingen biedt aan productiebedrijven én eindgebruikers. Niet alleen op het gebied van afval- en milieuvraagstukken, maar ook op productief vlak. Naast het inzamelen, opslaan, verwerken en recyclen van (gevaarlijke) afvalstoffen, produceren we ook verdunners en reinigingsmiddelen op oplosmiddel- en waterbasis. Onze werkwijze kenmerkt zich door open communicatie, zowel met u als met overheidsinstellingen en milieuorganisaties. Aan persoonlijk contact hechten wij dan ook veel waarde. Wilt u alvast kennismaken met het team achter InterCheM?

Efficiënt beheer in de chemiesector

Continu blijven ontwikkelen. Dat is een absolute noodzaak in de chemiesector. Wij zijn daarom als producent aan het begin van uw productieproces aanwezig, maar ook als inzamelaar aan het eind van het proces betrokken. Hierdoor is onze kennis volledig en kunnen we onszelf specialist in chemie noemen. Ook omdat we continu streven naar vernieuwde, schone verwerkings- en productiemethoden. Meer weten? Vraag het ons gerust.

Zo ontstond InterCheM