Impact circulariteit op facility- en vastgoedindustrie

21 januari 2020

Hoewel circulaire keuzes op dit moment soms duurder zijn dan de niet-duurzame keuzes, kiezen bedrijven toch voor circulariteit. Vooral om de huidige marktpositie te verbeteren. Dit en meer blijkt uit onderzoek door Berber Veenstra, junior consultant bij CFP.

Berber Veenstra debuteerde bij CFP als onderzoekster en is inmiddels junior consultant. Haar eerste onderzoek naar circulariteit is afgerond en in een interview op FMN vertelt ze meer over haar bevindingen.

Berber heeft onderzoek gedaan naar de beweegredenen voor circulariteit en vervolgens gekeken welke impact dit heeft op de huidige vastgoedindustrie. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van deskresearch en diepte-interviews. Aangezien gebouwen op dit moment verantwoordelijk zijn voor 35% van de CO2-uitstoot, werden er 12 respondenten ondervraagd die werkzaam zijn bij de top 20 vastgoed- en facilitaire bedrijven in Nederland. Hierbij luidde de onderzoeksvraag: Wat is de impact van circulariteit op de toegevoegde waarde van de facility- en vastgoedindustrie?


De belangrijkste resultaten van het onderzoek

Binnen het vastgoed biedt circulariteit kansen voor:

  1. Het toekomstige tekort aan grondstoffen;
  2. Een strategische positie voor het aantrekken van de nieuwe generatie en jong talent;
  3. Het aanmoedigen van nieuwe technologie en automatisering om materialen zo effectief mogelijk te hergebruiken.

Op FMN licht Berber de resultaten toe: “De technologie zal ons helpen om, door middel van onderhoud, op natuurlijke momenten de levensduur van onze producten te verlengen. Ook helpt het om te zorgen dat we ons beter kunnen aanpassen aan de veranderende (klimaat)omstandigheden. Door meer materialen te hergebruiken, minder nieuwe materialen te gebruiken en afval te voorkomen is de CO2-uitstoot van gebouwen te verminderen. Daarnaast biedt circulariteit kansen om een multifunctioneel gebouw te creëren, waarin het circulaire imago talenten uit de nieuwe generatie aantrekt.”


Verbeteren van de marktpositie door circulariteit

Dat het imago van een bedrijf/vastgoed één van de belangrijkste redenen is voor het uitvoeren van circulariteit is volgens Veenstra de meest verrassende conclusie van het onderzoek. Berber: “Circulaire keuzes zijn op dit moment soms duurder dan de niet-duurzame keuzes. Maar het blijkt dus dat er wél voor circulariteit wordt gekozen om zo de huidige marktpositie te verbeteren. Dit geeft ook aan dat de markt uitgaat van een hoge potentie van circulariteit en de zoektocht naar nieuw talent.”


Advies voor vastgoedbeheerders en-eigenaren

Uit het onderzoek zijn een aantal adviezen gekomen voor vastgoedbeheerders en -eigenaren. Berber: “Allereerst is het belangrijk om uit te zoeken op welke logische manier circulariteit in een bedrijf kan worden toegepast. Daarnaast is een circulair bewustzijn onder het personeel van belang waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid voelt. Let ook op de afkomst van de bouwmaterialen (het aantal kilometers vanaf de bouwplaats) en dat er demontabel en aanpasbaar wordt gebouwd. Tot slot is het belangrijk dat er duidelijke criteria gelden voor de leveranciers. Wanneer we met elkaar de vraag naar circulaire producten kunnen laten groeien, zal het aanbod toenemen en zal de business case hiermee steeds aantrekkelijker worden.”


Wat bieden deze uitkomsten voor de FM’er van vandaag?

“Voor de hedendaagse FM’er is het van belang om te kijken waar de vraag ligt bij de klant. Wanneer er bijvoorbeeld meer behoefte is aan flexibiliteit, kunnen FM’ers ervoor kiezen om producten en diensten te laten ‘leasen’. Circulariteit draagt ook bij aan de ‘community’ en leefbaarheid van een gebouw. Hierbij is de rol van de FM’er om circulariteit toe te passen en te stimuleren, zodat gebruikers actief gaan afval scheiden, minder papier gaan gebruiken, minder verpakkingsmateriaal inkopen en/of gezondere keuzes maken. Dit zorgt voor een sterkere klantenbinding en een hogere tevredenheid. Gastvrijheid staat hierbij centraal.”


Circulariteit ‘logisch’ voor iedereen

Circulariteit zou volgens Berber ‘logisch’ moeten zijn voor iedereen. Ze legt dit uit: “Waarom zou je een product willen kopen dat niet voor eeuwig meegaat? En waarom zou een producent een product niet zó goed mogelijk willen maken, met een lange levensduur? Los van het klimaat en het toekomstige tekort aan grondstoffen, is dit de meest ‘logische manier’ om gebruik te maken van producten. Daarnaast moet de hoeveelheid afval worden verminderd en dit kan alleen door hergebruik te stimuleren.”

Bron: f-facts.nl

© 2024 Inter-Che-M B.V.