Unsere Richtlinien

Continu blijven ontwikkelen. Dat is een absolute noodzaak in de chemiesector. Wij zijn daarom als producent aan het begin van uw productieproces aanwezig, maar ook als inzamelaar aan het eind van het proces betrokken. Hierdoor is onze kennis volledig en kunnen we onszelf specialist in chemie noemen. Ook omdat we continu streven naar vernieuwde, schone verwerkings- en productiemethoden.

Veiligheid, gezondheid en welzijn. Zowel die van u als die van onze vakkundige, professionele en ervaren medewerkers. Dat staat in onze beleidsvoering altijd voorop. Evenals het waarborgen van een veilige en milieu hygiënische woon-, werk- en leefomgeving. We doen er dan ook alles aan om milieubelasting te beheersen en verminderen, schade aan de (volks)gezondheid te voorkomen en restrisico’s rondom veiligheid te beperken. Anders gezegd, we richten ons continu op het verbeteren van milieuprestaties en het vergroten van de veiligheid. Wij staan dan ook voor ‘Helder en veilig in chemie’. Bijvoorbeeld door onze medewerkers bewust te maken én houden van het feit dat het voorkomen van schade aan de gezondheid, werk- of leefomgeving altijd moet worden nagestreefd.

© 2024 Inter-Che-M B.V.