Gevaarlijk afval - InterCheM Beuningen


Gevaarlijk afval

Voorafgaand aan de inzameling en verwerking van gevaarlijk afval worden de betreffende afvalstoffen door ons beoordeeld. Hieruit blijkt welk gevaarlijk afval geschikt is voor hergebruik als secundaire grondstof of hulpstof en welk afval niet. Deze selectie gebeurt op basis van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural).

Uw afval gemanaged

InterCheM voldoet aan de vereiste registratie op de lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen. Deze zogenoemde VIHB-lijst is opgesteld door de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Kortweg betekent dit dat we voldoen aan de drie criteria: kredietwaardig, vakbekwaam en betrouwbaar. Uw gevaarlijk afval ook goed gemanaged? Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Bekijk onze certificeringen