Afvalverpakkingen - InterCheM Beuningen


Afvalverpakkingen

Met behulp van diverse emballages zijn we in staat om op een eenvoudige en efficiënte manier (gevaarlijk) afval in te zamelen. Afval verpakken we bijvoorbeeld in stukgoedverpakkingen, zoals vaten, kratten en palletboxen maar ook containers. De afvalverpakkingen met ingezamelde afvalstoffen halen we op met behulp van onze inzamelvoertuigen, waaronder opleggers, city trailers en bakwagens. Daarna wordt het afval bij ons op locatie op- en/of overgeslagen in daartoe goed geoutilleerde opslagruimtes. Vervolgens verwerken en recyclen we het afval of laten we het extern verwerken. 

Een afvalcontainer laten plaatsen?

Dat kan altijd. U laat een afvalcontainer bij uw bedrijf plaatsen, zodat u bedrijf- en sloopafval op een veilige en snelle manier kunt laten afvoeren. Want onze chauffeurs komen de containers op vaste tijdstippen ophalen of inruilen voor een lege container. Neem even contact op, dan bepalen we in overleg hoe uw afvalinzameling het best gerealiseerd kan worden.